Listy wymaganych danych/dokumentów do wskazanych czynności znajdziesz poniżej:

 1. Pełnomocnictwo

 2. Umowa majątkowa małżeńska 

 3. Poświadczenie podpisu

 4. Odpis 

 5. Data pewna

 6. Umowa deweloperska

 7. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży/przeniesienia po umowie deweloperskiej

 8. Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub zabudowanej)

 9. Umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

10. Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

11. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

12. Umowa warunkowa sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży

13. Umowa darowizny nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub zabudowanej)

14. Umowa darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

15. Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

16. Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

17. Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub zabudowanej)

18. Umowa zniesienia współwłasności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

19. Umowa zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości (i współwłasności posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

20. Umowa zniesienia wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

21. Umowa o dział spadku dotycząca nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub zabudowanej)

22. Umowa o dział spadku dotycząca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

23. Umowa o dział spadku dotycząca lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

24. Umowa o dział spadku dotycząca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

25. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub zabudowanej)

26. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

27. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

28. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

29. Umowa zamiany

30. Umowa dożywocia

31. Hipoteka

32. Depozyt pieniędzy 

33. Depozyt dokumentu 

34. Założenie spółki komandytowej

35. Założenie spółki komandytowo-akcyjnej

36. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

37. Założenie spółki akcyjnej

38. Protokół z zebrania wspólników spółki komandytowej

39. Protokół walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej

40. Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

41. Protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

42. Oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

43. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (777)

44. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (777) z najmu okazjonalnego lokalu

45. Testament

46. Przyjęcie spadku

47. Odrzucenie spadku

48. Otwarcie i ogłoszenie testamentu

49. Protokół dziedziczenia

Szczegółowe informacje odnośnie dokumentów wymaganych do czynności notarialnych związanych ze sprzedażą domu/mieszkania, w tym jak wyglądają, gdzie je uzyskać, ile to kosztuje, znajdziecie tutaj:

Wszystkie dokumenty muszą zostać okazane w oryginale na spotkaniu umówionym z notariuszem, nawet jeśli wcześniej były przekazane do kancelarii ich kopie czy skany.

Adres zamieszkania to adres, pod którym dana osoba faktycznie przebywa, zamieszkuje, a nie adres zameldowania.

Wymagane dokumenty

Dokument tożsamości (którym jest jedynie dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) musi zostać okazany na spotkaniu umówionym z notariuszem i nie może to być e-dowód.

Poniższe listy zawierają jedynie podstawowe dane i dokumenty, konieczne lub potrzebne do przeprowadzenia określonych czynności notarialnych. Po analizie dokumentacji, notariusz może wymagać dodatkowych danych i dokumentów, w zależności od konkretnej sytuacji.

1. Pełnomocnictwo

2. Umowa majątkowa małżeńska

3. Poświadczenie podpisu

4. Odpis

5. Data pewna

6. Umowa deweloperska

9. Umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
(i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

8. Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub
zabudowanej)

7. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu 
i jego
sprzedaży/przeniesienia po umowie deweloperskiej

12. Umowa warunkowa sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży

11. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

10. Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

14. Umowa darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
(i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

15. Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

13. Umowa darowizny nieruchomości gruntowej (niezabudowanej lub
zabudowanej)

18. Umowa zniesienia współwłasności lokalu stanowiącego odrębną
nieruchomość

17. Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej
(niezabudowanej lub zabudowanej)

16. Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

21. Umowa o dział spadku dotycząca nieruchomości gruntowej
(niezabudowanej lub zabudowanej)

20. Umowa zniesienia wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

19. Umowa zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości   (i współwłasności posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

24. Umowa o dział spadku dotycząca spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu

23. Umowa o dział spadku dotycząca lokalu stanowiącego odrębną
nieruchomość

22. Umowa o dział spadku dotycząca prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 
(i posadowionych na gruncie budynków/budowli/urządzeń)

27. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość

26. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 
(i posadowionych na gruncie
budynków/budowli/urządzeń)

25. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca nieruchomości
gruntowej (niezabudowanej lub zabudowanej)

30. Umowa dożywocia

29. Umowa zamiany

28. Umowa podziału majątku wspólnego dotycząca spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu

33. Depozyt dokumentu

32. Depozyt pieniędzy

31. Hipoteka

36. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

35. Założenie spółki komandytowo - akcyjnej

34. Założenie spółki komandytowej

39. Protokół walnego zgromadzenia spółki komandytowo - akcyjnej

38. Protokół z zebrania wspólników spółki komandytowej

37. Założenie spółki akcyjnej

42. Oświadczenie o objęciu udziałów w spółce 
z ograniczoną
odpowiedzialnością

41. Protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

40. Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

45. Testament

44. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (777) z najmu okazjonalnego
lokalu

43. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (777)

48. Otwarcie i ogłoszenie testamentu

47. Odrzucenie spadku

46. Przyjęcie spadku

49. Protokół dziedziczenia