notariusz

Sylwia Celegrat 

W 2003 roku ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji KUL. W 2007 roku rozpoczęłam aplikację notarialną w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie. W 2010 roku zdałam egzamin notarialny. Do grudnia 2012 roku pracowałam w charakterze asesora notarialnego w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej i Joanny Szeszkowskiej w Warszawie, pod patronatem notariusz Joanny Szeszkowskiej. W lutym 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał mnie na stanowisko notariusza. Od marca 2013 roku prowadzę kancelarię wspólnie z notariusz Eweliną Stygar -  Jarosińską. Wykładam na Uniwersytecie Trzeciego  Wieku.