O kancelarii

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), notariusz Sylwia Celegrat i notariusz Ewelina Stygar-Jarosińska („Notariusze”) informują, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Notariusze prowadzące kancelarię notarialną - Kancelaria Notarialna Sylwia Celegrat Ewelina Stygar-Jarosińska notariusze s.c. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10), telefon (22) 629‑02‑67, fax (22) 629-64-22, e-mail: celegrat@csj.waw.pl lub stygar@csj.waw.pl, o ile któryś z Notariuszy otrzymał od Pani/Pana informacje stanowiące dane osobowe. Każdy z Notariuszy będzie z nich korzystał i przetwarzał (także w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych służących do prowadzenia i obsługi elektronicznej kancelarii notarialnej – system Kancelaria Notarialna) wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Pani/Pana życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatków); administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem poczty celegrat@notariusze.waw.pl lub stygar@notariusze.waw.pl jest Izba Notarialna w Warszawie.

2. Działania każdego z Notariuszy podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j RODO).

3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

4. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane. W sytuacji nie dojścia do skutku czynności notarialnych, Notariusz dokona trwałego usunięcia Pani/Pana danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odwołaniu czynności notarialnych.

5. Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Pani/Pana dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

7. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Pani/Pana danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, telefon (22) 860-70-86.

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych w witrynie www.csj.waw.pl podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z przedstawicielem właściciela witryny www.csj.waw.pl (Kancelaria Notarialna Sylwia Celegrat Ewelina Stygar-Jarosińska notariusze s.c.).

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w tym reklamy osobistej ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Strona ta jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie stron internetowych notariuszy (z późn. zm.).

Kancelaria to my:) I absolutnie (nomen omen) nie chodzi o to, że mamy jakieś koneksje z Ludwikiem XIV, a jedynie o to, że jesteśmy autorkami tej kancelarii. Stworzyłyśmy ją od podstaw i jest ona naszym dziełem. W pracę notariusza wkładamy czas, energię, a co najważniejsze serce. Staramy się też walczyć ze stereotypami, a w szczególności z powszechnym wyobrażeniem rejenta jako urzędnika mówiącego niezrozumiałym językiem prawniczym oraz społecznym odbiorem zawodu notariusza jako profesji jedynie dobrze płatnej, a nie charakteryzującej się wysokim poziomem merytorycznym.


Wbrew wyobrażeniom notariusz wcale nie musi być postrzegany jako osoba trudniąca się jedynie stawianiem pieczątek. Wystarczy spojrzeć na nas: wiekowe nie jesteśmy (chociaż doświadczenie zawodowe mamy – aplikacja i asesura zrobiły swoje); nudne też na szczęście nie jesteśmy – ale to kwestia uznaniowa; poza przysłowiowym stawianiem pieczątek dokonujmy czynności notarialnych o zróżnicowanym stopniu trudności, ale zawsze zgodnie z Prawem o notariacie i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co czasem i niektórym może wydać się nadgorliwością lub zbytnim utrudnianiem klientom życia (to cytaty z życia wzięte). Czyli po prostu jesteśmy notariuszami i…lex est quod notamus.

 

Sylwia Celegrat i Ewelina Stygar – Jarosińska
notariusze